برای دسترسی به نمونه سوالات جامعه شناسی۱ به سایت زیر مراجعه نماییدhttp://www.rasatous.com/

+ نوشته شده در  جمعه بیستم خرداد ۱۳۹۰ساعت 8:46  توسط علی اصغر اکرمی   | 

 برای دریافت نمونه سوالات نهایی درس جامعه شناسی  در جدول زیر روی دریافت نمونه سوال کلیک کنید

نمونه سوالات جامعه شناسي 2 (سوم انساني)

رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 81 استان مركزي دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
3 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
6 شهريور ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 شهريور ماه 85 كشوري باجواب دريافت نمونه سوال
10 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12  شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13  دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
15 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
17 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
+ نوشته شده در  جمعه بیستم خرداد ۱۳۹۰ساعت 8:35  توسط علی اصغر اکرمی   | 

ه تعالی                    نمونه ی سوالات کتاب جدیدالتالیف جامعه شناسی  1  پایه دوم رشته ی علوم انسانی

 

طراح سوالات : حبیب زنگباری                       ناحیه چهار تبریز                    سال تحصیلی : 1390 - 1389

فصل اول

 

درس اول :

1-چه تفاوتی بین فعالیت های انسانی با فعالیت موجودات دیگر وجود دارد؟ ( ارزشیابی )

2-کنش انسانی را تعریف کنید. ( دانش )

3-انواع کنش های انسانی را با ذکر نمونه بیان کنید. ( دانش و کاربرد )

4-مهم ترین ویژگی های کنش انسانی کدامند ؟ ( درک و فهم )

5-آیا پیامدهای کنش ،وابسته به اراده و آگاهی انسان ها می باشد ؟ ( ارزشیابی )

6-نتایج و پیامد های کنش انسانی را توضیح دهید. ( درک و فهم )

7-چه تفاوتی بین پیامدهای ارادی و غیرارادی کنش انسانی وجود دارد ؟ ( ارزشیابی )

 

درس دوم :

1-به نظر دانشمندان ، تفاوت علوم مختلف در چیست ؟ ( درک و فهم )

2-علوم انسانی در چه موضوعاتی بحث می کند ؟ ( درک و فهم )

3-علوم انسانی چه تفاوتی با علوم طبیعی دارد ؟ ( ارزشیابی )

4-فلسفه در باره ی چه موضوعی بحث می کند ؟ ( درک و فهم )

5-منظور از قانون علیت چیست ؟ ( درک و فهم )

6-به نظر شما ، فلسفه جز علوم طبیعی است یا علوم انسانی ؟ ( ترکیب )

 

درس سوم :

1-خانواده ها ، رشته های علمی را با چه معیاری مقایسه می کنند ؟ ( تجزیه )

2-آینده ی شغلی را چه عاملی تعیین می کند و چگونه تغییر می یابد ؟ ( درک و فهم )

3-رشته های علمی را برچه اساسی رتبه بندی می کنند ؟ ( تجزیه )

4-موضوع مورد بحث علوم طبیعی چیست ؟ ( درک و فهم )

5-علوم طبیعی ، چه فایده هایی دارد ؟ ( دانش )

6-چرا به علوم طبیعی ، علوم ابزاری نیز گفته می شود ؟ ( ارزشیابی )

7- علوم انسانی چه فایده هایی دارد ؟ ( دانش )

8-چرا به علوم انسانی ، علوم تفهمی و علوم انتقادی نیز گفته می شود ؟ ( ارزشیابی )

9-علوم انسانی ، چه اهمیت و برتری بر علوم طبیعی دارند ؟ ( ارزشیابی )

 

 

درس چهارم :

1-کنش اجتماعی را تعریف کنید . ( دانش )

2-چه رابطه ای بین کنش انسانی و کنش اجتماعی وجود دارد ؟ ( تحلیل )

3-منظو از پدیده های اجتماعی چیست ؟ با ذکر مثال توضیح دهید. ( دانش و کاربرد )

4-نخستین پدیده ی اجتماعی چیست و آثار و پیامدهای آن چه می باشد ؟ ( دانش )

5-عامل اصلی در شکل گیری هنجارها و تحقق ارزش ها چه می باشد ؟ ( تحلیل )

6-چه رابطه ای بین پدیده های مختلف اجتماعی وجود دارد ؟ ( تجزیه )

7-نظام اجتماعی کلان ، چه موقع دارای انسجام ، و چه موقع دستخوش تغییر می شود ؟ ( ارزشیابی )

 

درس پنجم :

1-علوم مختلف از چه جهاتی با هم تمایز دارند ؟ ( تجزیه )

2-علوم اجتماعی را تعریف کنید. ( دانش )

3-موضوع علوم اجتماعی چیست ؟ ( درک و فهم )

4-علوم اجتماعی چه فایده هایی دارد ؟ ( درک و فهم )

5-چرا علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی ، از پیچیدگی بیش تری برخوردار است ؟ ( ارزشیابی )

6-شاخه های علوم اجتماعی را نام ببرید . ( دانش )

7-هریک از شاخه های مختلف علوم اجتماعی ،( اقتصاد، حقوق ، سیاست ، تاریخ ، باستان شناسی ، مردم شناسی و جامعه شناسی )  در چه زمینه هایی  بحث می کنند ؟ ( درک و فهم )

8-جامعه شناسی را تعریف کنید.( دانش )

9-منظور از جامعه شناسی خرد و کلان چیست ؟ ( تجزیه )

 

درس ششم :

1-ویژگی جامعه شناسی قرن نوزدهم چیست ؟ ( درک و فهم )

2-ویژگی جامعه شناسی پوزیتویسم چیست ؟ ( درک )

3-بنیان گذار جامعه شناسی پوزیتویسم چه کسی می باشد ؟ ( دانش )

4- موضوع جامعه شناسی پوزیتویسم چه بود ؟ ( درک )

5-جامعه شناسی پوزیتویستی از چه روشی استفاده می کند ؟ ( درک )

6-هدف جامعه شناسی پوزیتویستی چیست ؟( تحلیل )

7-بنیانگذاران جامعه شنسی تفهمی چه کسانی بودن و چه نظری داشتند ؟ ( درک )

8-موضوع مورد بحث جامعه شناسی تفهمی چیست ؟ ( درک )

9-ماکس وبر در روش خود ، به چه نکاتی توجه داشت ؟ ( تحلیل )

10-هدف جامعه شناس تفهمی چه بود ؟ ( تحلیل )

11-موضوع مورد بحث جامعه شناسی انتقادی چه بود ؟( درک )

12-جامعه شناسی انتقادی از چه روشی استفاده می کرد ؟ ( درک )

13-هدف جامعه شناسی انتقادی چه بود ؟ ( تحلیل )

 

درس هفتم :

1-قبل از قرن نوزدهم ، علوم مختلف در یک تقسیم بندی کلان به چند دسته تقسیم می شد؟ ( دانش )

2-منظور از علوم نظری و علوم عملی چه بود ؟ ( درک )

3-علوم نظری از چه بخش هایی تشکیل یافته بود ؟ ( درک )

4-علوم عملی از چه بخش هایی تشکیل یافته بود ؟ ( درک )

5-عقل نظری در چه موردی بحث می کند ؟ ( تحلیل )

6- موضوع مورد بحث عقل عملی چه می باشد ؟ ( تحلیل )

7-چرا فارابی علم اجتماعی را ، علم تدبیر مدن می نامد ؟ ( درک )

8-علامه طباطبایی در باره ی عقل عملی چه نظری دارد ؟ ( درک )

9- منظور از اعتباریات چیست ؟ ( درک )

10- اعتباریات چه ویژگی هایی دارند ؟ ( تجزیه )

 

 

 

فصل دوم

درس هشتم:

1-موجودات زنده ( اندام واره ) چه ویژگی هایی دارند ؟ ( تجزیه )

2-جهان اجتماعی با موجودات زنده چه شباهت و چه تفاوت هایی دارد ؟ ( تحلیل )

3- فرهنگ چیست ؟ ( دانش )

4-جهان اجتماعی چه موقع از بین می رود و چه موقع تداوم می یابد ؟ ( تحلیل )

 

درس نهم :

1-دانشمندان جهان اجتماعی را بر چه اساسی تقسیم بندی می کنند ؟ ( دانش )

2-جهان اجتماعی براساس نظام اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است ؟ ( دانش )

3-جهان اجتماعی براساس اندازه و دامنه چگونه تقسیم می شود ؟ ( درک )

4-تقسیم جهان اجتماعی براساس ذهنی و عینی بودن چگونه است ؟ ( درک )

5-منظور از لایه های سطحی و عمیق جهان اجتماعی چیست ؟ ( درک )

6-نماد چیست و از نمادها چه استفاده ای می شود ؟ ( دانش و کاربرد)

7-چه تفاوی بین نمادها و ارزش ها و هنجارها وجود دارد ؟ ( ارزشیابی)

8-نمادها و هنجارها و ارزش ها ، در کدام یک از لایه های اجتماعی قرار دارند و چرا ؟ ( تحلیل )

9-عمیق ترین لایه و پدیده ی اجتماعی چیست ؟ ( ارزشیابی )

 

 

درس دهم :

1-علت پیدایش جهان های مختلف چیست ؟ ( درک )

2-چگونه و چه زمانی جهان اجتماعی تغییر می کند ؟ ( تجزیه ، درک)

3-تفاوت های سطحی و عمیق جهان های اجتماعی کدامند ؟ ( ارزشیابی )

4-عناصر محوری جهان اسلام کدامند ؟ ( درک )

5-مفاهیم محوری جهان جاهلی چه بود ؟ ( درک )

 

درس یازدهم :

1-تغییر الزامات جهان اجتماعی ، چه پیامدی می تواند داشته باشد ؟ ( تحلیل )

2-برخی از جهان ها ، چگونه فرصت ها را نادیده گرفته و نیز محدودیت هایی را ایجاد می کنند ؟ ( درک )

3- جهان های اجتماعی را چگونه می توان مورد داوری قرار داد ؟ ( ارزشیابی )

4-منظور از جهان متجدد چیست ؟ ( دانش )

5-جهان متجدد از نظر ماکس وبر چه ویژگی هایی دارد ؟ ( دانش )

6-منظور از افسون زدایی جهان متجدد چیست ؟ ( درک )

7-منظور از عقلانیت ذاتی ، جهان متجدد چیست ؟ ( درک )

 

درس دوازدهم :

1-دیدگاه تک خطی جوامع را توضیح دهید. ( درک )

2-به کدام جوامع ، جهان های اجتماعی در طول هم گفته می شود ؟ ( درک )

3-حرکت طولی جوامع به چند مقطع تقسیم می شود ؟ ( تجزیه )

4-تفاوت دو جامعه مکانیکی و ارگانیکی چیست ؟ ( ارزشیابی )

5-جهان های اجتماعی در عرض هم چه ویژگی هایی دارند ؟ ( درک )

6-جهان های اجتماعی براساس نوع فرهنگ و اعتقادات ، به چند دسته تقسیم می شوند ؟ ( تجزیه )

7-منظور از فرهنگ سکولار چیست ؟( دانش )

8-فرهنگ معنوی چه دیدی نسبت به جهان دارد ؟( تحلیل )

9-جامعه مقدس و معنوی به چند صورت تقسیم می شود ؟ ( تجزیه )

10-جهان اجتماعی بشر براساس صادق یا کاذب بودن به چند دسته تقسیم می شود؟ ( دانش )

 

 

فصل سوم

 

درس سیزدهم :

1-منظور از شناخت عمومی چیست ؟ ( درک )

2-باذکر مثال توضیح دهید که چگونه متوجه شناخت عمومی می شویم ؟ ( درک و کاربرد )

3-ویژگی های شناخت علمی را بیان کنید. ( دانش )

4- اثرات شناخت علمی بر شناخت عمومی را بنویسید. ( دانش )

5-اثرات شناخت عمومی بر شناخت علمی را بنویسید. ( دانش )

 

درس چهاردهم :

1-برخورد جوامع با علوم مختلف چگونه است ؟ ( ارزشیابی )

2-مخالفت شناخت عمومی با شناخت علمی ، چه نتایجی را می تواند به دنبال داشته باشد ؟ ( تحلیل )

3-فرهنگ های مختلف با شناخت علمی چگونه برخورد می کنند ؟ ( درک )

4-شناخت حسی چیست و ابزار آن کدام است ؟ ( دانش )

5- منبع و روش شناخت حسی ، چگونه است ؟ ( دانش )

6-شناخت عقلی چیست و ابزار آن کدام است ؟ ( دانش )

7- منبع و روش شناخت عقلی چیست ؟ ( دانش )

8-منظور از استدلال تجربی و تجریدی چیست ؟( درک )

9-ابزار ، منبع و روش شناخت شهودی چیست ؟( درک )

10-منظور از وحی تشریعی چیست ؟ ( درک )

11-معنای عام وحی چیست و وحی کننده آن کیست ؟ ( درک )

12-انواع شناخت شهودی را توضیح دهید. ( درک )

 

درس پانزدهم :

1-منظور از معرفت چیست ؟ ( درک )

2-علت تردید فیلسوفان نسبت  به شناخت حسی چیست ؟ ( تحلیل )

3-اگوست کنت در باره ی شناخت های مختلف چه نظری داشت ؟ ( درک )

4-چرا برخی از اندیشمندان ، تولد جامعه شناسی را به قرن نوزدهم نسبت می دهند ؟ ( درک )

5-رویکرد حسی و تجربی ، چه آسیب هایی را به علوم اجتماعی وارد نمود ؟ ( تحلیل )

6- جامعه شناسی انتقادی ، چگونه سعی نمود محدودیت های جامعه شناسی تجربی را رفع نماید ؟ ( درک )

 

 

 

 

درس شانزدهم :

1-منظور از عقل در مفهوم عام آن چیست ؟ ( درک )

2-شناخت عقلی در معنای عام آن ، به چند دسته تقسیم می شود ؟ ( دانش )

3-منظور از عقل در معنی خاص آن چیست و به چند دسته تقسیم می شود ؟ ( دانش )

4- منظور از علوم اجتماعی عقلی چیست و در کدام جوامع مورد قبول واقع شده است ؟ ( درک )

5- علوم اجتماعی عقلی ، در کدام جوامع جایگاهی ندارد ؟ ( درک )

6-توانمندی های علوم اجتماعی با رویکرد عقلی را بنویسید. ( درک )

7- مهم ترین آسیب رویکرد عقلی به علوم اجتماعی ، چه می تواند باشد ؟ ( تحلیل )

 

درس هفدهم :

1-جهان اساطیری ، چه نوع جهانی می باشد ؟ ( درک )

2-انسان جهان اساطیری ، نیازهای مادی و دنیوی خود را چگونه تامین می کند ؟ ( درک )

3-شناخت عقلانی در جهان اساطیری چه جایگاهی دارد ؟ ( ارزشیابی )

4-جایگاه عقل تجربی و ابزاری در جهان اساطیری چگونه است ؟ ( ارزشیابی )

5-جهان توحیدی چه ویژگی دارد ؟ ( درک )

6-بزرگترین نشانه ی خداوند در جهان توحیدی چیست ؟ ( دانش )

7- عقل در جهان توحیدی از چه جایگاهی برخوردار است ؟ ( درک )

8-سعادت انسانی در جهان توحیدی در چیست ؟ ( درک )

9- منظور از علوم وحیانی چیست و علم لدنی ، به چه علمی گفته می شود ؟ ( درک )

10- چه رابطه ای بین شناخت وحیانی با شناخت عقلانی وجود دارد ؟ ( ارزشیابی )

11-رابطه ی شناخت وحیانی با شناخت حسی چگونه است ؟ ( ارزشیابی )

12- انبیا الهی در باره ی شناخت شهودی چه رهنمودی را ارایه می کنند ؟ ( درک )

 

درس هیجدهم :

1-جهانی که قرآن برای انسان ترسیم می کند چه نوع جهانی است و چه ویژگی دارد ؟ ( درک )

2-علوم طبیعی ، انسانی و اجتماعی در جامعه ی توحیدی ، چه جایگاهی دارند ؟ ( ارزشیابی )

3-ابزارهای شناخت اجتماعی از منظر قرآن کدامند ؟ ( دانش )

4-ویژگی های جامعه ی انسانی در قرآن چگونه تصویر شده است ؟ ( دانش ، درک )

5-از سنت های الهی در قرآن چگونه یاد می شود ؟ ( درک )

6-چند نمونه از سنت های الهی در قرآن را بیان کنید. ( دانش – درک )

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:36  توسط علی اصغر اکرمی   | 

سوالات امتحاني درس اول

1-انواع شناخت جامعه را نام ببرید:

2- شناخت علمي چگونه حاصل میشود .

3- کدام يک از موارد زير نشان  دهنده‎ي «شناخت علمي» وکدام يک نشان دهنده‎ي «شناخت  حاصل از زندگي» است؟ الف) سوزاننده بودن آتش                 (........................)

ب) علل افزايش اعتياد                    (........................)

ج) دلايل مهاجرت از روستا به شهر   (.......................)

4- دوره‎ي نوجواني را از نظر نيازهاي اجتماعي با دوره‎ي کودکي مقايسه کنيد.

5-منظور از شناخت حاصل از زندگی چیست؟

6-با یک مثال تفاوت شناخت علمی وشناخت حاصل از زندگی را بیان کنید

7- ازميان گزينه‎هاي زير،مناسب‎ترين گزينه را انتخاب کنيد.       

عالم اجتماعي با بررسي آمار خودکشي در کشورها و دوره هاي مختلف به اين نتيجه مي رسدکه ميزان خودکشي در شرايط ..................... افزايش مي يابد.

الف) رفاه اقتصادي     ب) فقر و گرسنگي      ج) جنگ و آشوب       د) انفجار جمعيت

8- نتايج شناخت نادرست از محيط اجتماعي را توضيح دهيد و يک مثال نيز بنويسيد.

 

سوالات امتحاني درس دوم

 

1-انسان براساس يک ميل طبيعي مي خواهد با ديگران ارتباط برقرار کند که اين رابطه را ....................... مي گویند       الف) شکل گيري ما            ب) تعامل اجتماعي            ج) گروه                  د) ارزش

2- تعامل اجتماعي چيست؟ دومورد مثال بزنيد.            

3- کدام یک از ماهای زیر گروه تلقی نمی شود؟

الف- ما مسافرین اتوبوس           ب-ما دانش آموزان کلاس              ج- ما کاشمریها           

4- علل گرايش انسان به زندگي گروهي چيست؟           

5- کامل کنيد:

افرادي که خود را ..........................تلقي مي‎کنند به صورت نسبتاً پايدار  و منظم با يکديگر تعامل دارند يک ................ را تشکيل مي دهند.           

6- گروه را با توجه به ويژگي هاي اصلي آن تعريف کنيد.

7-انواع (ما) ی تشکیل شده بین افراد را در جریان تعامل اجتماعی بنویسید ومثال بزنید          

سوالات امتحاني درس سوم

1- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:

الف) گرفتن توپ توسط دروازه بان در بازي فوتبال .......................... است.

الف) هنجار         ب) ارزش           ج) تکليف            د) حقوق نقش

ب) به شکلي از رفتار که فرد با عضويت در گروه، ملزم به انجام آن مي شود، مي گويند.

الف) هنجار         ب) ارزش           ج) کنترل اجتماعي            د) جامعه پذيري

2- يک فرد ايراني چه ارزش ها والگوهاي عملي را بايد بپذيرد؟ (ذکر 3 مورد)

3- ارزش را با ذکر يک مثال تعريف کنيد.                  

4- هنجار يا الگوي عمل را با ذکر مثال توضيح دهيد.    

5- براي هر يک ازموارد زير دو ارزش بنويسيد.         

الف) مدرسه         ب) خانواده         

6- جاي خالي زير را پر کنيد:         

الف) به رفتارهايي که فرد با عضويت در گروه بايد آنها را انجام دهد و در صورت رعايت نکردن آنها با مجازات روبرو مي شود ...................... مي گويند.           

ب) به اموري که براي گروه اهميت دارند..................... مي گويند.

 

 

           

سوالات امتحاني درس چهارم

 

1- نمونه‌اي از تعارض ميان دوگروه راذکر نماييد که نتايج نامطلوب دارد.

2- دو نمونه از آثار و نتايج وجوداحزاب و  انجمن ها در جامعه را ذکرکنيد.

3- حد هماهنگي و تعارض در جامعه را ........................ مشخص مي کند.          

الف) گروه مذهبي  ب) گروه ملت       ج) گروه سياسي   د) گروه اقتصادي

4- گروه ملت را تعریف کنید.

5- دو نمونه از تضاد ميان گروه ها که براي جامعه مفيد است رابا ذکر دليل بنويسيد.

6- امروزه کلي ترين «ما» که يک واحد تقريباً مستقل است گروه ...............ناميده مي شود.

7- با بررسي روابط ميان گروه هاي مختلف جامعه، دو نوع تعارض را در جدول زير مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيد:

نوع تعارض

نتايج

ارزيابي

 

مثبت

 

منفی

8- گروه هايي که ارزش هايشان مغاير با ارزش گروه ملت است را نام ببريد؟ (2مورد)

9- ویژگیهای گروه ملت را بیان کنید:

           

سوالات امتحاني درس پنجم

1-چرا عضويت در گروه در دوره‎ي نوجواني از اهميت بيشتري برخوردار است؟

2- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:

وقتي  ديگران ما رابا هوش بدانند ما مي فهميم که باهوش هستيم. کدام مورد شکل گرفته است؟

جهت گيري          شناخت علمي       خودآگاهي            تعامل اجتماعي

3-خود آگاهی یعنی چه؟

           

سوالات امتحاني درس ششم

1- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:

فرد در گروهي عضويت پيدا مي کند که گروه ارزشهاي خود را بر ارزش هاي جامعه ترجيح مي دهد اين عبارت بيانگر کدام آسيب گروهي است.           

الف) دوگانگي ارزشي        ب) بيگانگي از جامعه        ج) مطلق گرايي گروهي      د) گروه گرايي

2- جاي خالي را با کلمه مناسب کامل کنيد:      

فردي که در مقابل انتقاد ديگران واکنش شديدو  اغلب خشونت آميز نشان مي دهد دچار ................. شده است.    

3- دوگانگي ارزشي در گروه چه تاثيري بر شخصيت اعضاي گروه دارد؟ 

4- عبارات زير مربوط به کداميک آسیبهای گروهی می باشد؟

         الف) در جهت برخورد با ارزش هاي جامعه عمل خواهد کرد. (......................)

         ب) شخصيت متزلزلي خواهد داشت.                                 (......................)

         ج) تعصب نسبت به گروه چشم او را  بر حقايق مي بندد.        (......................)

5- آسيب هاي گروه را نام ببريد.      

6- تبعيت بي چون و چرا چه تاثيري بر شخصيت افراد دارد؟      

7- حکومت هاي فاشيستي و ديکتاتوري کمونيستي در دوره‎ي جديد، نمونه‎ي کدام آسيب گروهي بوده‎اند؟

الف) تبعيت بي چون و چرا                 ب) بيگانگي از جامعه

ج) دوگانگي ارزشي                       د) مطلق گرايي گروهي

8- بيگانگي از جامعه چيست؟ واگر فردي دچار بيگانگي از جامعه گردد چه ويژگيهايي دارد؟

9- اگر در جامعهای همه گروهها دچار مطلق گرایی شوند چه پیش می آید؟  

10-گروه گرایی را تعریف کنید:       

 

 

 

 

فصل دوم

سوالات امتحاني درس اول

1- دو نقش را نام ببريد و براي هر يک الگوي عمل ذکر کنيد.                  

2- نقش را تعريف کنيد.     

3- الگوهای عمل در هر گروه به چند دسته تقسیم میشوند؟

4- حقوق نقش را تعريف کنيد و يک مثال بزنيد.

5- به مجموعه الگوهاي عملي که فرد در نقش خاص خود انتظار دارد ديگران نسبت به او انجام دهند مي گويند.    

الف) حقوق نقش    ب) تکاليف          ج) هنجار            د) ارزش

6- کلاس خود را در نظر بگيريد. دو نقش را که در آن ذکر کنيد و براي هر يک جدول زير را کامل کنيد.           

نقش

تکاليف

حقوق

1-

 

 

2-

 

 

7- نقشهای یک فرد به چند دسته تقسیم می شوند؟مثال بزنید.        

8- درستي و نادرستي جمله زير را مشخص کنيد:

 نقش فرزندي نقشي است که ما خود آن را انتخاب کرده ايم.

 

سوالات امتحاني درس دوم

1- آرمان اجتماعي را تعريف کرده و يک مثال بزنيد.    

2- وابستگی متقابل نقشها موجب چه چیزی می شود؟    

3- منظور از وابستگي متقابل نقش ها چيست؟ مثال بزنيد.           

4- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:   

ارزشهاي مشترکي که هر جمع و جامعه اي براي رسيدن به آنها تلاش مي کنند................آن جمع جامعه ناميده مي شود.

1- آرمان اجتماعي 2- هماهنگي جامعه            3- تعارض اجتماعي          4- پيوند اجتماعي

5- درستي يا نادرستي عبارت زير را مشخص کنيد:      

نقش هاي مختلف در يک گروه بطور متقابل به يکديگر وابسته هستند.

6- «فراهم آوردن شرايط ياددهي و يادگيري مناسب براي دانش آموزان در کلاس درس کدام يک از موارد زير را در بر مي گيرد؟    

الف) حقوق معلم- تکليف دانش آموز   ب) حقوق دانش آموز- حقوق معلم

ج) حقوق دانش آموز- تکليف معلم      د) تکليف دانش آموز- تکليف معلم

7- جاي خالي را کامل کنيد:

عامل پيوند دهنده نقشها در جامعه ............................ است.     

 

سوالات امتحاني درس سوم

 

1- نظام را تعريف نموده و يک مثال براي آن ذکر کنيد.  

2- ويژگيهاي مفهوم نظام چيست؟     

3- يک نظام اجتماعي را مثال بزنيد و موارد زير را در آن بررسي کنيد:    

الف) اين نظام اجتماعي از چه نقش هايي تشکيل شده است.

ب) هريک از اين نقش ها چه وظايفي نسبت به يکديگر دارند.

نظام اجتماعي

نقش ها

وظايف متقابل نقش ها

هدف

 

 

 

 

 

6- نظام اجتماعي را تعريف کنيد. دو نظام اجتماعي را نام ببريد.   

7- بااضافه شدن يک فرزند به ‌خانواده اي که فقط داراي دونقش همسري است‌چند نقش ديگرشکل مي‌گیرد؟          

سوالات امتحاني درس چهارم

1آثار ونتایج خرده نظامها در نظام اجتماعی کل به چند دسته تقسیم میشوند مثال بزنید.

2- براي هر يک از نظام هاي زير دو خرده نظام بنويسيد:          

الف) نظام سياسي  ب) نظام اقتصادي

3- نظام اجتماعي متعادل چگونه نظامي است.  

4- در چه صورت یک نظام اجتماعی کل دچار عدم تعادل میشود؟

5- منظور از نظام اجتماعي کل و خرده نظام چيست؟    

6- اگرارزش هاي خرده نظام ها با يکديگر يابا ارزش هاي کلي جامعه مغاير باشد کدام حالت در جامعه بيشتر مي آيد          الف ) عدم تعادل    ب) تضاد طبقاتي        ج) تضاداجتماعي  د) تعادل

7- جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد:  

نظام اجتماعي که در برگيرنده‎ي نظام هاي ديگر است نظام ................ ناميده مي شود.

نظامي که خرده نظام هاي آن در يک جهت عمل مي کنند ...............ناميده مي شود.

 

سوالات امتحاني درس پنجم

1- منظور از کنترل اجتماعي چيست. مثال بزنید          

2- مفهوم جامعه‎پذيري را تعريف کنيد و مثال بزنيد.       

3- مفهوم «دروني کردن ارزشها» را بيان کنيد.

4-چرا نظام اجتماعی به فرد نیازمند است؟      

5-آماده شدن فرد توسط جامعه براي برعهده گرفتن نقش ها را .......................... مي گويند.

الف) تعامل اجتماعي          ب) اجتماع پذيري  ج) آماده سازي     د) تعادل اجتماعي

6- جامعه افراد را به چند شکل اجتماعي مي کند؟          

7- اجتماعي کردن افراد از طريق اعمال مجازات .......................... مي باشد        

8- صحيح يا غلط بودن عبارت زير را مشخص کنيد.    

اجتماعي کردن افراد را از طريق اعمال مجازات دروني کردن ارزش ها مي گويند.

9-آماده شدن فرد توسط جامعه براي برعهده گرفتن نقش ها را ................مي گويند.

10- اجتماعي کردن افراد از طريق اعمال مجازات را چه مي گويند؟          

الف) دروني کردن ارزش ها            ب) جامعه پذيري

ج) عمل کردن به ارزش ها  د) کنترل اجتماعي

11- کنترل اجتماعي و دروني کردن ارزشها را در موارد زير مشخص کنيد:           

الف) در حضور ديگران پاي خود را دراز نکردن. (......................)

ب) احترام گذاشتن به افراد مسن                         (......................)   

ج) محکوم شدن معتادان به جريمه‎ي نقدي            (.......................)

د) سرزنش کودکان توسط والدین                        (.......................)  

 

فصل سوم:

سوالات امتحاني درس اول

1- خانواده را از چند جهت ميتوان بررسي کرد، نام ببريد و توضيح دهيد.               

2- از الگوهاي عمل شوهر سه مورد را بنويسيد.          

3- چرا پيوند افراد خانواده عميق تر و گسستن آن دشوارتر است؟

4- جاهاي خالي را پر کنيد: 

خانواده را از دو جهت، يکي به عنوان يک ............... و ديگري به عنوان يک .............. مي توان مورد بررسي قرار داد.

5- چرا مي گوئيم خانواده يک نظام اجتماعي است؟       

6- سه تفاوت اساسي خانواده با گروههاي ديگر را نام ببريد.       

7- ملاک هاي تمايز گروه ها از يکديگر را بنويسيد.

 

 

سوالات امتحاني درس دوم

1- چهار مورد از مهمترين آثار نامطلوب رشد سريع جمعيت را نام ببريد.   

2- صحيح يا غلط بودن جمله‎ي زير را مشخص کنيد:     

گاه به دليل توجه بيش از حد پدرو مادر به فرزند، فرد متکي به خود بار مي آيد.

3- چرا در گذشته رشد جمعيت مانند امروز مشکل ساز نبوده است؟          

4- تاثير رشد جمعيت را بر موارد زير بررسي کنيد:     

                        1 - نظام آموزشي              2- بهداشت         3-مسکن

5- آثار نامطلوب رشد سريع جمعيت را بنويسيد.                       

6- چرا در روزگار جديد، فرزندان با سرعت گذشته وارد بازار کار نمي شوند؟       

7 تأثيرات خانواده بر نظام اجتماعي کل را نام ببريد.      .          

8- اگر کشوري در سال 2 درصد رشد اقتصادي و در مقابل 3 درصد رشد جمعيت داشته باشد از نظر اقتصادي چه شرايطي دارد؟

سوالات امتحاني درس سوم

1- نقش خانواده را در حمايت عاطفي فرد وتأمين آرامش رواني توضيح  دهيد.         

2- چگونه خانواده بر شکل گيري شخصيت فرد نقش دارد؟ (همراه با ذکر مثال)       

3- دليل بقاي نظام اجتماعي خانواده را در طول تاريخ بنويسيد.     

4- چه عواملي در خانواده تأثيرات عمده در شخصيت فرد دارد؟   

5- اثرات خانواده را بر فرد نام ببرید.

6- نقش خانواده را در تحقق شخصيت مستقل توضيح دهيد.         

 

 

سوالات امتحاني درس چهارم

1- رابطه‎ي گونه هاي مختلف اجتماعي شدن را با ناسازگاري زوجين بررسي کنيد.   

2- وجه مشترک تمام ناسازگاریها چیست؟      

3- چرا زن و شوهر را انتظارات یکدیگر را برآورده نمی سازند؟

4- در ميان همه‎ي دلايلي که براي وجود اختلافات ميان زن و شوهرها مطرح مي شود يک وجه مشترک مي توان يافت و آن عبارت است از:

                    1- ناسازگاري                      2- عدم توجه به نيازها       

                    3-   يکسان نبودن ارزش ها     4- برآورده نشدن انتظارات

5- اگر به دنبال راه حلي براي رفع ناسازگاري زن و شوهر هستيم،‌بايد آن را در سطح ..................جست و جو کنيم.       الف) خانواده        ب) نظام اجتماعي کل  ج) سازمان هاي دولتي        د) نهادهاي خصوصي

 

 

سوالات امتحاني درس پنجم

1- تفاوت انتظارات والدين و فرزندان ازکجا ناشي مي شود؟ (نام ببريد)      

2- چه خصوصیاتی در دوره نوجوانی در فرد ظاهر میشود؟       

3- گونه هاي مختلف اجتماعي شدن چه تاثيري در اختلاف والدين و فرزندان دارد.

4- دو دليل عمده تفاوت انتظارات والدين و فرزندان چيست؟         

5- والديني که معتقدند دخترشان بايد زود ازدواج کند اما فرزند آنها معتقد به ازدواج پس از اتمام تحصيلات است دليل اختلاف با فرزندشان چيست؟           

الف) تغيير فرهنگ زندگي   ب) تفاوت در ارزشها و اجتماعي شدن

ج) مشکل تهيه‎ي مخارج تحصيل       د) عدم توجه به تغيير نقش

6- وجه اشتراک ناسازگاري فرزندان و والدين چيست؟  

الف) تغيير فرهنگ جامعه   ب) تفاوت انتظارت

ج) گونه هاي اجتماعي شدن د) نظام اجتماعي کل

 

 

 

                                                                                        فصل چهارم

سوالات امتحاني درس اول

1- انواع فعاليت اقتصادي را نام برده و براي هر کدام يک مثال بزنيد.        

2- قاعده‎ي مالکيت را تعريف کنيد و بگوييد چه تأثيري بر جامعه دارد.

3- نظام اقتصادی راتعریف کنید.

4- هر کدام از فعاليتهاي زير مربوط به کدام نوع از فعاليت اقتصادي مي باشد.

1- تلاش کشاورزان در زمين هاي کشاورزي  .................4- تلاش کارمندان در اداره ها و سازمان ها     ................

2- فعاليت کارگران ومهندسان در کارخانه ها    .............   5- پخش فرآورده هاي کارخانه ها           .....................

3-  فعاليت معلمان در کلاس درس      ............ .......       6- فعاليت مشاوره اي مؤسسات مختلف       ....................

5- فعاليت اقتصادي را با ذکر مثال تعريف کنيد.           

6- براي هر يک از بخشهاي توليد، خدمات و توزيع دو نمونه، فعاليت اقتصادي مثال بزنيد.     

7- تفاوت رابطه‎ي دوستانه با رابطه اقتصادي در چيست؟           

9- براي هر يک از موارد زير دو نمونه رابطه اقتصادي بنويسيد. 

الف) کارمندان در اداره                   ب) کشاورزان در مزرعه

10- رابطه‎ي اقتصادي را با ذکر مثال توضيح دهيد.      

سوالات امتحاني درس دوم

1- در جاهاي خالي کلمات مناسب قرار دهيد:   

نظام اقتصادي يک کشور از سه خرده نظام 1- ............... 2- ................... 3- ............. تشکيل مي گردد.

2- دو مورد از خرده نظام هاي نظام توزيع را نام ببريد. 

3- نظام توليد را تعريف نموده  و سه بخش آن را با ذکر مثال مشخص کنيد.

4-نظام توزيع چيست؟ چه تأثيري در زندگي اقتصادي دارد؟        

5- مرکز نظام پولي و بانکي هر کشور کجاست وخرده نظام هاي آن کدامند؟

6- اهداف نظام پولي و بانکي را بنويسيد.        

 

سوالات امتحاني درس سوم

1- رابطه‎ي اقتصاد و محيط طبيعي را با یک مثال توضيح دهيد.   

2- اهرمهاي دخالت دولت در نظام اقتصادي را نام ببريد.

3- بودجه چيست و چگونه بر اقتصاد اثرمي گذارد؟      

4- در شکل گيري نيازها چه عواملي نقش دارند؟          

5- رابطه نظام اقتصادی و نظام آموزشی را بنویسید.

6- رشد چه عاملي موجب تضعيف دخالت محيط طبيعي درشکل  دهي نظم اقتصادي شده است؟

7- کدام کشور با وجود فقدان منابع طبيعي لازم، توانسته است در رديف کشورهاي صنعتي و پيشرفته قرار گيرد؟ 

الف) فرانسه         ب) ژاپن ج) زلاندنو          د) آلمان

8- رابطه‎‎ي نظام اقتصادي را بانظام خانواده توضيح دهيد:          

9- کدام عامل در فرآيند توسعه  اقتصادي نقش شرايط اقليمي مناسب را ضعيف تر کرده است؟  

الف) وسعت اراضي قابل کشت         ب) رشد صنعت و تکنولوژي

ج) دستيابي به منابع مالي     د) نيروي کار ارزان

 

سوالات امتحاني درس چهارم

 

1- جاي خالي را پر کنيد.   

................. نظامي است که حفظ حيات مادي جامعه را بر عهده دارد

2- شکل گيري دو فرهنگ متفاوت در جامعه نتيجه‎ي کدام عامل است؟       

الف) تضاد طبقاتي ب) رشد صنعت    ج) رواج‎پول‎پرستي            د) ‎عدم‎تعادل‎نظام‎اقتصادي

3-تحول نظام اجتماعی کل در چه صورت مناسب ودر چه صورتی نامناسب است؟

4- بررسي کنيد در هر يک از موارد زير در روابط اجتماعي و جوامع مذکور چه تغييراتي به وجود خواهدآمد؟    

الف) ورود  برق به روستا   ب) جايگزيني خودرو به جاي درشکه در يک شهر

5- رواج پول پرستي را به عنوان يکي از پيامدهاي نامناسب نظام اقتصادي شرح دهيد.          

6- صحيح يا غلط بودن جمله‎ي زير را مشخص نماييد:   

رواج پول پرستي از پيامدهاي مناسب نظام اقتصادي است.

8- کدام يک از موارد زير از پيامدهاي نامناسب نظام اقتصادي است؟        

الف) حفظ حيات مادي- تحول جامعه  ب) تحول جامعه- تضاد طبقاتي

ج) ارزشي شدن پول- تحول جامعه    د) ارزشي شدن پول- تضاد طبقاتي

9- دوگانگی فرهنگی(شکل گیری دو فرهنگ متفاوت)چه نتایجی در جامعه بدنبال دارد؟

10- نظام اقتصادي چگونه موجب تضاد طبقاتي مي شود؟           

11- پيامدهاي مناسب و نامناسب نظام اقتصادي را نام ببريد.       

 

سوالات امتحاني درس پنجم

1- نتايج و آثار شغل و شاغل شدن را نام ببريد:

2- رابطه‎ي شغل و بروز خلاقيت فردي را با ذکر مثال توضيح دهيد.         

3- چرا شاغل بودن شرط اصلي و مهم  ازدواج به خصوص براي پسران است؟

4- شاغل، شغل ومصرف کننده را تعريف کنيد.           

5- صحيح با غلط بودن جمله هاي زير را مشخص کنيد: 

شغل يکي از راههاي بروز خلاقيت است.

يکي از وجوه بزرگسال شناخته شدن جوان، داشتن مهارت است.

6- زماني که فرد در نظام اقتصادي نقشي بر عهده ندارد در اين حالت رابطه‎ي وي با نظام اقتصادي رابطه‎ي ...................... است. 

الف) مصرف کننده            ب) توليد کننده      ج) توزيع کننده     د) دوستانه

7- جالي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد:      

در روزگار ما ....................... قدرت و نفوذ و بهره وري مادي از زندگي تا حد زيادي به شغلي بستگي داردکه فرد انتخاب مي کند.

8- چرا انتخاب شغل در زندگي انتخاب بسيار اساسي و مهم است؟

9- رابطه فرد با نظام اقتصادي که در تمام طول عمر ادامه دارد کدام است؟  

الف) نقش مصرف کنندگي   ب) نقش توليدکنندگي

ج) شاغل بودن                 د) مورد ب و ج

10- کدام انتخاب بسيار اساسي ومهم است و بر همه وجوه زندگي آينده فرد اثر مي گذارد؟       

الف) انتخاب همسر            ب) انتخاب شغل    ج) انتخاب نماينده  د) انتخاب حزب سياسي

11- دو رابطه مهم نظام اقتصادي و فرد را بنويسيد.       

 

سوالات امتحاني درس ششم

1- چهار مورد از عوامل عمده در انتخاب شغل را نام ببريد.        

2- خويشتن پنداري را با ذکر مثال توضيح دهيد.           

3- با ذکر مثال تأثير محيط و شرايط اقتصادي واجتماعي بر انتخاب شغل را توضيح دهيد.      

4- اگر فردي با دامپروري مشغول شود اما خانواده‎ي او پرداختن به اين شغل را کاري بهبود و پرمشغله بدانند، او چه شرطي را براي انتخاب شغل رعايت نکرده است؟          

الف) محيط‌ و شرايط‌ اجتماعي          ب) خويشتن پنداري          

ج) مهارت                                    د) علاقه

 

سوالات امتحاني درس هفتم

1- بيکاري را تعريف کنيد.  وانواع آنرا نام ببرید

2- عوامل موثر بر بيکاري را نام ببريد.         

3- انواع بيکاري زير را مشخص کنيد:          

الف) کوپن فروشي   ...............                         ب) کارگر ساده ساختمان  ....................

ج) فردي که نه کار دارد نه درآمد ................          د) معلم شيمي که فيزيک تدريس مي کند.....................

ه) فالگير   ................                                        و) فرد ديپلمه اي که شغل و درآمدي ندارد....................

ز) پزشک عمومي که راننده تاکسي است  .................ح) کارگر ساختماني در مناطق سردخيز...................

4- رکود اقتصادي چيست و در بيکاري چه نقشي دارد؟  

 

5-چهار مورد آسيب هاي نظام اقتصادي را نام ببريد.     

6- مشاغل «واسطه  گري» داراي چه مزايايي هستند که افراد ترجيح مي دهند دراين مشاغل، مشغول به کار شوند؟       7- فردي که داراي مدرک ليسانس مي باشد و به نامه رساني ادارات مشغول است کدام يک از بيکاري هاي زير شامل او مي شود؟ 

الف) بيکاري آشکار           ب) بيکاري فصلي ج) اشتغال کاذب    د) بيکاري پنهان

8- منظور از بيکاري آشکار و فصلي چيست با ذکر مثال بنويسيد.

9- بيکاري پنهان را با يک مثال تعريف کنيد.  

10- عدم تعادل در نظام اقتصادي چگونه موجب بيکاري مي شود(با ذکر مثال توضيح دهيد)

11- منظور از اشتغال کاذب چیست ؟مثال بزنید

12- چگونه ماشيني شدن يا اتوماسيون موجب بيکاري مي شود؟

13-نظام آموزشی چگونه باعث بیکار یمیشود؟

14- نقش زیر بنای اقتصادی را در بیکاری توضیح دهید.

 

فصل پنجم

سوالات امتحاني درس اول

           

1- صحيح يا غلط بودن جمله زير را مشخص کنيد:       

عمده ترين وظيفه نظام سياسي حفظ تعادل نظام اجتماعي است.

2- حق استفاده از زور به عهده کدام مورد ذيل است؟

الف) نظام خانواده ب) نظام سياسي    ج) نظام آموزشي   د) نظام اقتصادي

3- نقش سياسي و نظام سياسي را تعريف کنيد. 

4- جمله‎ي زير را کامل کنيد:           

وظيفه‎ي نظام سياسي ..................... نظام اجتماعي است.

5- جمله‎ي زير را کامل کنيد:           

نقش هايي که باهدف .......... در نظام اجتماعي شکل گرفته  اند نقش هاي سياسي ناميده مي شود.

6- چه عواملي موجب عدم تعادل نظام اجتماعي مي شود؟

7- براي هر يک از عوامل بر هم زننده‎ي تعادل نظام اجتماعي که در زير آورده شده است يک نمونه ذکر کنيد:     

الف) انحراف از قانون

ب) تهديد خارجي

8- کدام يک از موارد زير مربوط به نظام سياسي نمي باشد؟

الف) يافتن راه حل براي رفع مشکلات سياسي  ب) مجازات مجرمان و حل درگيري ها

ج) دفاع از جامعه در مقابل جوامع ديگر          د) اجتماعي کردن کودکان.

سوالات امتحاني درس دوم

1- انواع نظام سياسي را نام ببريد.    

2- چهار مورد از ويژگي هاي نظام خودکامه و نظام قانوني را بنويسيد.      

3- شيوه‎ي معمول ومطلوب دخالت مردم درسياست چيست؟ دو نمونه از آن را بنويسيد.

4- صحيح يا غلط بودن جمله ها‎ي زير را مشخص کنيد: 

 الف) در نظام خودکامه قدرت از آن زورمندان است درنظام قانوني از آن مردم است.

  ب)در نظام خودکامه، افراد با صلاحيت از اقشار مختلف مي توانند به حکومت برسند.         

  ج) به نظام سياسي که قانون مبناي عمل هم باشد نظام قانوني مي گويند.

5- چرا نظام خودکامه ديگر قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعي نبود؟           

6- نظام سياسي خودکامه حول وجود چه افرادي شکل مي گرفت؟             

7- نظام قانوني چه ويژگي هايي دارد؟           

8- نظام سياسي گروه سرزميني يا ملت داراي چه ويژگي هايي است؟

           

سوالات امتحاني درس سوم

1- انتخاب رهبر با کدام نقش سياسي زير است؟           

الف) شوراي اسلامي شهر   ب) نمايندگان مجلس

ج) مجلس خبرگان             د) شوراي نگهبان

2- وظايف و اختيارات رئيس جمهور را بنويسيد.         

3- از وظايف واختيارات رهبر4 مورد را بنويسيد.       

4- کار اصلي شوراي نگهبان چيست؟

5- ذکر کنيد موارد زير جزء وظايف کدام نقش است؟     

الف) قانون گذاري ب) انتخاب وزيران            ج) دستورجنگ وصلح       د) انتخاب رهبر

6- پاسخ دهيد:      رهبر به وسيله چه کساني انتخاب مي شود؟     

                        استيضاح وزيران به عهده چه کساني است؟.   

7- در جاي خالي کلمه مناسب قرار دهيد:        

در رأس نظام جمهوري اسلامي ايران نقش ............... قرار دارد.

8- «قانون گذاري» از وظايف کدام يک از نقش هاي سياسي زير مي باشد. 

الف) رهبر          ب) رئيس جمهور  ج) نمايندگان مجلس            د) مجلس خبرگان

9- درقانون اساسي چند نوع شورا پيش بيني شده است؟ آن ها را بنويسيد                                                              10- پاسخ مناسب  را از ميان پاسخ هاي ستون مقابل پيدا کنيد:(یک مورد اضافی است)      

الف) تنفيذ حکم رئيس جمهور از وظايف آن به حساب مي آيد.                    مجلس شوراي اسلامي

ب) انتخاب رهبر از وظايف آن به حساب مي آيد.                                    رهبر

ج) استيضاح وزيران از وظايف آن است.                                            مجلس خبرگان

د) نظارت بر کار وزيران از وظايف آن است.                                      شوراي شهر

ذ) قوانين مصوب مجلس را با شرع و قانون اساسي انطباق مي دهد.           رئيس جمهور

                                                                                               شوراي نگهبان

11- کداميک از گزينه هاي زير جزء وظايف رئيس جمهور است؟           

الف) رياست قوه‎ي مجريه   ب) دادن رأي اعتماد

ج) انتخاب وزيران ومعرفي آنها به مجلس        د) مورد الف و ج صحيح است.

12- جاي خالي را کامل کنيد.          

انتخاب رهبر و تشخيص عدم صلاحيت رهبري از وظايف ..................است.

13- نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام بر عهده‎ي کدام يک از نقش هاي زير است؟           

الف) رهبر          ب) رئيس جمهور  ج) رئيس قوه‎ي قضائيه       د) نمايندگان مجلس

14- مشخص کنيد موارد زير جزء اختیارات و وظايف کدام نقش هاي سياسي هستند.

نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام ..................

استیضاح وزیران  ...................

انطباق قوانين  مصوبه مجلس با شروع و قانون اساسي ....................

اعطاي نشان هاي دولتي ....................

15- در نظام سیاسی ایران نقشها به چند دسته تقسیم می شوند؟     

16- دو مورد از وظايف واختيارات نمايندگان مجلس را بنويسيد.  

 

سوالات امتحاني درس چهارم

1-صحيح يا غلط بودن جمله‎ي زير را مشخص کنيد.

در نظام قانوني گروه هاي مختلف، حزب و انجمن تشکيل مي دهند وبه فعاليت سياسي مي پردازند

           صدا و سيما، روزنامه ها و مجلات جزء‌نظام آموزشي  کشور محسوب مي شوند.      

           خطیب نماز جمعه نیز جزء نظام سياسي کشور است

2-  اثار و نتايج وجود احزاب وانجمن ها در جامعه کدام اند.        

3- اشکال مختلف مشارکت سیاسی را نا ببرید.  چه عاملي اشکال مختلف فعاليت هاي سياسي را دريک جامعه تعيين     مي کند.       

4- فعاليت سياسي را تعريف کنيد.                 

5-افراد؛ احزاب و انجمن ها به چه منظور از رسانه ها بهره مي گيرند.                   .          

6- اهداف تشکيل احزاب را بنويسيد. 

7- منظوراز آراء‌عمومي بي واسطه و با واسطه چيست؟ با ذکر مثال توضيح دهيد.    

سوالات امتحاني درس پنجم

1- راه هاي مختلف براي شناسايي نامزدها درزمان انتخابات نمايندگي يا رياست جمهوري را به اختصار بنويسيد.

2- در زمان انتخابات کانديداها چه فعاليت هاي سياسي انجام مي دهند.        

3- منظوراز انتخاب کور در تعيين نماينده چيست؟        

4- جمله‎ي زير را با کلمه‎ي مناسب کامل کنيد:  

فرد در تفويض................. به فرد ديگر (انتخاب نماينده) نقش محوري و مهمي بر عهده دارد.

5- کدام يک از موارد زير مراحل انتخاب نماينده را به ترتيب نشان مي دهد؟           

الف) شناسايي کانديداها- مشخص کردن هدف- تشخيص و ارزيابي- رأي

ب) شناسايي کانديداها- تشخيص و ارزيابي- مشخص کردن هدف- رأي

ج) تشخيص و ارزيابي- مشخص کردن هدف- شناسايي کانديداها- رأي

د) مشخص کردن هدف- شناسايي کانديداها- تشخيص و ارزيابي – رأي

6- در جاي خالي کلمه مناسب قرار دهيد:        

اگر شهروند بخواهد بدون انتخاب هدف رأي دهد، انتخاب او......................... است.

سوالات امتحاني درس ششم

1- مدرسه در ارتباط با نظام سياسي دردو جهت عمل مي کند، آن دو را ذکرکنيد.       

2- با ذکر يک نمونه رابطه تربيت خانوادگي و رفتار سياسي را بيان کنيد.   

3- ايجاد  گرايش منفي يا مثبت در فرد نسبت به نظام و عمل سياسي به وسيله کدام مورد ايجاد مي شود؟  

الف) خانواده                    ب) گروه دوستان و همسالان

 ج) دانشگاه وخانواده                     د) مدرسه

4- دونمونه از تأثيرات نظام سياسي را بر خانواده بنويسيد.         

5- افرادي که مي بايست نقش هاي سياسي را به عهده بگيرند چه مهارت هايي بايد داشته باشند؟

تربيت اين افراد بر عهده چه کسي يا سازمان مي باشد؟   

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:33  توسط علی اصغر اکرمی   | 


سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
 

سوالات جامعه شناسی ا

 

نمونه سوال هايي از كتاب جديد التاليف جامعه شناسي 1 سال دوم انساني درسال تحصيلي 89-90 با تعيين سطوح

 

فصل اول :

درس اول :

1-    كنش انساني چيست ؟( فهم)

2-    فرق فعاليت انسانها با فعاليت موجودات ديگر چيست ؟ ( فهم)

3-    انواع كنشهاي انساني كدامند ؟( دانش )

4-    براي هريك از انواع كنشهاي انساني مثال ذكر كنيد ( كاربرد)

5-    مهمترين ويژگي هاي كنش هاي انساني را نام ببريد( دانش)

6-    منظور از آگاهانه بودن كنشهاي انساني چيست؟( فهم )

7-    منظور از ارادي بودن كنش انساني چيست ؟( فهم)

8-    منظور از هدفدار بودن كنش انساني چيست ؟( فهم)

9-    منظور معنادار بودن كنش انساني چيست ؟( فهم)

10- چرا مي گوييم سخن گفتن كنش انساني است؟ استدلال شما چيست ؟ ( تركيب)

11- نوع كنش هاي انساني زير را مشخص كنيد  الف- تنفس ب- احوال پرسي ج- رويايي شدن   د– پرخاشگري  ه-  توپ پاس دادن ( كاربرد)

12- انواع پيامد هاي كنش انساني را نام ببريد .( دانش )

13- پيامد هاي ارادي و غير ارادي را در عبارت زير مشخص كنيد ؟ ( كاربرد)

14- «دانش آموزي كتاب درسي خود را مطالعه مي كند  مطالب را ياد مي گيرد ، قدرت تحليل اش رشد مي كند در آزمون معلم نمره ي بالاتر كلاس را كسب مي كند و دانش آموز ممتاز كلاس شناخته مي شود . »

15- منظور از قطعي بودن پيامد هاي طبيعي و احتمالي بودن پيامد هاي ارادي چيست ؟ ( فهم)

 

درس دوم :

1-    تفاوت علوم در چيست ؟( دانش)

2-    علوم انساني را تعريف كنيد ( فهم)

3-    چرا علم پزشكي جزو علوم انساني نيست؟( تحليل)

4-    تفاوت علوم انساني و علوم طبيعي چيست؟ ( فهم)

5-    موضوع علوم طبيعي با فلسفه چه فرقي دارد؟ ( فهم)

6-    موضوع علوم انساني با فلسفه چه فرقي دارد؟ ( فهم)

7-    قانون عليت به چه معنا است ؟ (فهم)

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:12  توسط علی اصغر اکرمی   | 


یک نمونه طرح درس جامعه 2

 

به نام خدا

بررسي تحرك اجتماعي در ايران

مقدمه

تحرك اجتماعي[1]يكي از پديده هاي اجتماعي است كه بر اثر تفاوت هاي اجتماعي ، بي عدالتي ها و به طور كلي بر اثر نابرابري هاي اجتماعي به وجود مي آيد.

تحرك اجتماعي عبارت از ، جابجايي افراد يا واحدهاي خانوادگي در نظام گروه هاي اجتماعي، شغلي يا نظام طبقات اجتماعي مي باشد. ( بودن2، 1989) در هر جامعه اي و در هر زماني اين پديده با اشكال مختلف همانند تحرك اجتماعي عمودي ، افقي ، ساختي ، درون نسلي و ... وجود دارد.

علت وجودي تحرك اجتماعي در جوامع اين است كه هميشه در جامعه فرصت هايي مي باشد كه اين
فرصت ها براي عده اي وجود دارد كه همان فرصت ها براي ديگران مهيّا نمي باشد و چون افراد فاقد آن فرصت ها در پي كسب موقعيتي هستند كه فاقد آنند، بنابراين تحرك اجتماعي وجود دارد. (پين3،1987)

تحرك اجتماعي با فرصت هاي شغلي جامعه نيز ارتباط داشته و با مفهوم تحرك شغلي آميخته است.

ساندرز4 معتقد است كه تحرك اجتماعي با تغيير ساختار سياسي، اجتماعي ، فرهنگي جامعه هم ارتباط دارد ، چرا كه در اثر انقلاب ها و تغييرات حكومتي يا پيروزي يك حزب سياسي يا ائتلاف گروه هاي خاصي درانتخابات رياست جمهوري يا پارلماني يك كشور زمينه ي تغيير پايگاه اجتماعي را ايجاد مي كند.
 (ساندرز ،1990)

بنابراين تحرك اجتماعي يكي از پديده هاي مهم اجتماعي است كه در همه ي جوامع دولت ها بايستي به آن توجه كرده و زمنيه ي آن را براي كليه افراد جامعه به اشكال مختلف در مقياس هاي متفاوت ايجاد كند.

بيان مسئله

همانطور كه اشاره شد تحرك اجتماعي در همه جوامع وجود دارد. اما در هر جامعه اي نوع، شدت و ميزان و عوامل ايجادي آن با جوامع ديگر متفاوت مي باشد. از جمله ارتباط هاي مهم، ارتباط بين طبقه اجتماعي با تحرك اجتماعي است كه در اكثر جوامع وجود دارد.

تحرك اجتماعي در كشور ايران وابسته با تأثير اعتقادات همگاني ، ارتباطات افراد با يكديگر ، عرف، سنت، عادات و مجموعه ي عوامل ديگر است كه در زير به آن اشاره مي گردد.

در جامعه ي ايران بعضي از فعاليت هاي عمومي ، زمينه اي براي تحرك اجتماعي براي صاحبان خود ايجاد
 مي كند كه همين امر مي تواند يكي از عوامل تحرك اجتماعي در كشور باشد. هر چند اين فعاليت ها دولتي يا جنبه ي عمومي همانند پزشكي يا تجارت داشته باشد.

در كشور ايران نه تنها شغل ، بلكه ميزان در آمد وضعيت اقتصادي باعث تحرك اجتماعي مي شود. استفاده از درآمد معين وسيله اي است براي رسيدن به نقش هايي كه ميزان معيني وجهه ي اجتماعي ايجاد مي كند. پين 1 (1987) معتقد است كه : هميشه درآمد باعث تحرك اجتماعي نمي گردد، چون كه طرز استفاده از درآمد نيز بر تحرك اجتماعي مؤثر است مثلاً عده اي در آمد را براي رسيدن به مراتب بالاي علمي و افزايش سطح تحصيلات يا افزايش منزلت اجتماعي استفاده مي كنند. بر عكس عده اي ديگر درآمد را فقط براي افزايش درآمد استفاده مي كنند. براي مثال يك تاجر با افزايش درآمد خود فقط سرمايه خود را اضافه كرده و همان تاجر با وضعيت قبلي مي ماند.

در كشور ايران سطح تحصيلات و نوع آن نيز در امر تحرك اجتماعي هنوز نقش تعيين كننده اي دارد.   مخصوصاً اگر تحصيلات در سطح عالي باشد، زمينه ارتقاء به طبقات بالا را فراهم مي كند.

علاوه بر مواد اشاره شده در بالا خانواده، عوامل سياسي،  رشد سريع ديوان سالاري و توسعه ي شهر نشيني درامر تحرك اجتماعي در ايران مخصوصاً در گذشته نقش اساسي داشته است. نام خانواده و سوابق تاريخي و خانوادگي بعضاً زمينه ساز تحرك اجتماعي بوده است، مخصوصاً براي خانواده هايي كه در زمان خاصي در جامعه داراي نقش اقتصادي و اجتماعي خاصي بوده اند محسوس تر است. البته نقش اين عامل امروزه رو به كاهش مي باشد. هم چنين در ايران ، عوامل سياسي در امر تحرك اجتماعي نقش اساسي داشته است ، براي مثال بعد از اصلاحات ارضي با بخشيدن مقداري از زمين ها به زارعين كه بيشتر با اهداف سياسي همراه بود. زارعين با دريافت زمين به طبقه خرده مالك ارتقاء يافتند. (اديبي، 1354)

گسترش سريع ديوان سالاري كشوري و لشگري نيز از عوامل تحرك در كشور ايران بوده است. توسعه اجتماعات شهري و رشد شهرنشيني نيز باعث ايجاد طبقات اجتماعي جديد در شهرها شد و زمينه را براي تحرك اجتماعي عده اي از افراد به وجود آورد. براي مثال ايجاد طبقه تاجر و صراف به علت نياز دهقانان به پول باعث تشكلي طبقه دلالان شد و عده اي از طبقات پايين همانند خرده مالكين جزء ، به طبقه تجار و صراف ارتقاء يافتند. ( اديبي، 1354)

علاوه بر مجموعه عوامل فوق، دو عامل انقلاب و جنگ به طور كلي بر ساخت اجتماعي كشور نقش اساسي داشته است . انقلاب اسلامي از جمله عواملي است كه در كشور سلسله مراتب قشربندي اجتماعي را به طور كلي تغيير داد و ساخت طبقاتي كشور را نيز دگرگون ساخت و تا حدودي ملاك هاي تحرك اجتماعي را تغيير داد. زمينه تحرك صعودي را براي عده اي فراهم ساخت و باعث شد عده اي از افراد گرفتار ركود در تحرك صعودي خود شده يا تحرك نزولي بدست آورند، عده اي از افراد فقير ، ثروتمند شده و عده اي ديگر فقير شوند. هم چنين در بعد تحصيلات بعد از انقلاب زمينه ي ادامه تحصيل براي اكثريت افراد طبقه پايين فراهم گرديد و باعث شد آن ها به مراتب بالاي تحصيلي رسيده و تحرك اجتماعي صعودي كسب نمايند.

در ايران جنگ با عراق در سلسله مراتب اجتماعي تأثير زيادي داشت. چون كه با دگرگوني هاي اقتصادي و مالي كه با تغييرات عميق در وضع افراد به وجود آورد همراه بود. مخصوصاً از نظر مادي باعث تحرك صعودي عده اي و تحرك نزولي عده اي ديگر شد.

 البته جنگ را مي توان يكي از عوامل همطرازي اجتماعي دانست. منظور اين است كه همه ي افراد جامعه را از نظر امكانات، خدمات و موقعيت اجتماعي در يك سطح قرار مي دهد. (بوتول، 1376)

اما در كشور ايران با تداوم جنگ بعضي از افراد و قشرهاي اجتماعي از موقعيت و فرصت هاي به وجود آمده ناشي از اقتصاد جنگ ، به تدريج مزاياي اجتماعي بيشتري را به خود اختصاص دادند و بدين ترتيب نيز توانستند باعث تغيير سلسله مراتب پايگاه اجتماعي خود شده و تحرك اجتماعي صعودي پيدا كنند. با پايان رسيدن جنگ و شروع بازسازي جريان بهره گيري از مزاياي اجتماعي و اقتصادي به شكلي جديد آغاز گرديد. صاحبان سرمايه و وابستگان مناصب حكومتي و بعضي آن هايي كه در سيستم حكومتي و دولتي قرار داشتند و يا به شكلي غير مستقيم با آن مرتبط بودند با استفاده از اين موقعيت و دست يابي به اطلاعات و تصميم گيري ها و برنامه هاي دولتي ، به صورت هوشمندانه و زيركانه از شرايط ، موقعيت و فرصت هاي ايجاد شده بيشترين بهره برداري را به سود خود و وابستگان و گروه هاي وابسته به خود به عمل آوردند و در اين زمان نيز همين افراد و وابستگان آنان توانستند سلسله مراتب پايگاه اجتماعي خود را تغيير داده و بر تحرك اجتماعي صعودي خود روندي رو به افزايش ايجاد كنند.

منابع و مأخذ:

الف: كتاب هاي فارسي

  1. اديبي حسين ،1354 جامعه شناسي طبقات اجتماعي ، تهران انتشارات دانشكده علوم اجتماعي و تعاون.
  2. بيرو آلن ، (1376)، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر ساروخاني ، تهران ، انتشارات كيهان
  3. بوتول گاستون، (1376)، جامعه شناسي جنگ، ترجمه هوشنگ فر خجسته ، تهران ، كثرت انتشارات علمي و فرهنگي.
  4. گرب. ادوارد. ج، (1373) ، نابرابري اجتماعي ( ديدگاه هاي نظريه پردازان كلاسيك و معاصر)، ترجمه محمد رضا سياهپوش ، احمد رضا غروي نژاد، تهران، نثر معاصر.
  5. لويد پيتر، (1371) ، طبقه كارگر در جهان سوم ، ترجمه حسينعلي نوذري، تهران ،نشر همراه.

ب: كتاب هاي خارجي

1. Boudon.r and Bourricaud.F.1989 Acritical dictionary of sociology, selected and          translated to English by Hamilton P.London, Routledge, first.

2. Kebro.Harold,R,(1983),social stratification and Iniquality (class conflict in the united), states Newyork, MCGRW, Hillbook company.

3. Payne, Geoff, (1987), social class and stratification,first,London.

4. Saunders, peter, (1990),social class and stratification, First, London.

 

گروه آموزشي علوم اجتماعي متوسطه استان اصفهان

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:14  توسط علی اصغر اکرمی   | 

 

درس اول   نظام جهانی

 

1- مفهوم دولت ملت را تعریف کنید. چرا به آن گروه سرزمینی می گویند؟

2- در زمان های گذشته ، شکل غالب زندگی اجتماعی به جای دولت ملت، چه بود؟

3- وضعیت اقتصادی و روابط تجاری و سیاسی در واحدهای فئودالی ، عشیره­ای و امپراطوری چگونه بود؟

4- نظام جهانی فعلی چه تفاوت­هایی با نظام امپراطوری دارد؟

5- نظام جهانی چیست؟

 

 

 

*** درس دوم   تکوین نظام جهانی

 

1- امپراطوری­ها برای حفظ و گسترش خود به چه چیزی نیاز داشتند؟ این نیاز چه ارتباطی با افول امپراطوری­ها داشت؟

2- چرا تا مدت­های مدید، امکان تسلط یک یا چند تن از فئودال ها بر تمام اروپا از بین رفته بود؟

3- چه تفاوتی بین شهرهای امپراطوری با شهرهای جدید وجود دارد؟

4- اصطلاح بورژوا ، به چه کسانی اطلاق می شود؟ چرا این اصطلاح جنبه­ای منفی و تحقیر آمیز داشت؟

5- مهم ترین هدف زندگی بورژوا ها چه بود؟

6- گسترش تجارت در نظام بورژوازیی، مستلزم شکل گیری چه نوع حکومتی بود؟

7- شکل گیری  دولت – ملت­ها مستلزم چه تغییری در رابطه ی بین سیاست و اقتصاد است؟

8- در قرون وسطا ، حکومت­ها ، مشروعیت خود را از کجا کسب می کردند؟

9- دلایل مبارزه­ی شهرهای مستقل با کلیسا چه بود؟    

10- دیدگاه رنسانس را نسبت به کلیسا و مسیحیت، بنویسید؟

11-تأثیر بورژوازی را در رشد صنعت توضیح دهید؟

12- در نظام جهانی، رابطه ی حکومت و اقتصاد چگونه است؟ توضیح دهید؟

13- تفاوت نظام جهانی با امپراطوری از حیث رابطه­ی بین سیاست با اقتصاد را بنویسید.

 

 

 

*** درس سوم گسترش جفرافیایی نظام جهانی

 

1-     چرا کشور­های استعمارگر اسپانیا و پرتغال به زودی جای خود را به کشور­هایی چون انگلیس و فرانسه دادند؟

2-     نوع روابط بین واحد­های امپراطوری با روابط واحدهای وابسته به کشورهای استعمارگر چگونه بود؟

3- چرا کشورهای مستعمره حتی بعد از استقلال، هم چنان از لحاظ اقتصادی وابسته به کشورهای استعمارگر بودند؟

4- منظور از رابطه ی مرکز پیرامون چیست؟

5- اروپایی­ها چگونه در کشورهای  تحت سلطه واحد­های امپراطوری  نفوذ می کردند؟

6- امپراطوری­ها چگونه به حکومت­های از نوع دولت ملت، تغییر یافتند؟

7- چگونه اقتصاد واحدی در جهان شکل گرفت؟

 

 

 

*** درس چهارم نهادمندی نظام جهانی

 

1- دلیل جنگ­ جهانی اول و دوم چه بود؟

2- سازمان ملل متحد در چه زمانی به وجود آمد؟ اهداف این سازمان چیست؟

3- ارکان سازمان ملل متحد را نام ببرید؟

4- از سازمان­های وابسته به سازمان ملل که در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و تسلیحات فعالیت  می کنند، چند نمونه را نام ببرید؟

5- چهار نمونه از حقوق و وظایف کشور­های عضو سازمان ملل را بنویسید؟

6- وظیفه­ی اصلی شورای امنیت چیست؟ این شورا با چه اقداماتی این وظیفه را اجرا  کند؟

7- سه مورد از اهداف و آرمان­های جهانی را بنویسید؟

8- نهادی شدن یا نهادمندی را تعریف کنید؟

9- منظور از «نهاد مندی نظام جهانی» چیست؟

10- سه نمونه از پیمان­های منطقه­ای را نام ببریید؟

 

 

 

*** درس پنجم جهانی شدن اقتصاد

 

1- گسترش تجارت و مبادله بین کشورهای جهان چه نتیجه­ای به همراه داشت؟

2- وابستگی اقتصادی جوامع به یکدیگر چه زمانی تشدید می­شود؟

3- دلیل ایجاد و تقویت نهادهای بین المللی و وظیفه ی آنها چیست؟ دو نمونه از این نهاد­ها را نام ببرید؟

4- چرا برخی سرمایه داران به جای کشور خود، در کشور­های دیگر سرمایه گذاری می کنند؟

5- چرا برخی دولت ها برای سرمایه گذاری خارجی، تسهیلاتی قائل می شوند؟

6- در چه حالتی سرمایه گذاری خارجی به ادغام اقتصادی بیشترمنجر می­شود؟

7- شرکت­های چند ملیتی چگونه شرکت­هایی هستند؟ سه نمونه از این شرکت­ها را نام ببرید؟

8- درباره ی جهانی شدن چه نظراتی وجود دارد؟

9- گروهی که جهانی شدن را امری مثبت تلقی می­کنند، چه دلایلی ارائه می دهند؟

10- گروهی که با جریان جهانی شدن مخالف هستند برای مخالفت خود چه دلایلی دارند؟

 

 

 

*** درس ششم دهکده ی جهانی (1)

 

1- اصطلاح دهکده­ی جهانی از کیست؟ این اصطلاح را توضیح دهید؟

2- وسایل ارتباط جمعی جدید ، چه شرایطی را برای تعامل فراهم آورده است؟ با ذکر مثال.

3- فناوری ارتباطی جدید برای دولت­ها و افراد چه پیامدهایی دارد؟

4- اصطلاح جهانی شدن از بُعد ارتباطات و تعامل­های انسانی به چه شرایطی اشاره  می کند؟

5- گسترش فناوری ارتباطی جدید، چه تأثیری بر اقتصاد داشته است؟

 

 

 

*** درس هفتم دهکده ی جهانی (2)

 

1- هویت ملی جوامع (گروه سرزمینی) چگونه دوام می یابد؟

2- رسانه­ها با برد زیاد چه تأثیری در هویت ملی جوامع دارند؟

3- منظور از تهاجم فرهنگی یا آمریکایی شدن فرهنگ چیست؟

4- چه دیدگاه­هایی درباره­ی تهاجم فرهنگی و آمریکایی شدن وجود دارد؟

5- برداشت­های متفاوت از تهاجم فرهنگی، در چه نکته­ای با هم مشترک هستند؟

6- آمریکا چگونه توانسته است ذایقه افراد جوامع دیگر را مطابق فرهنگ خود شکل دهد؟ نتیجه­ی چنین کاری چیست؟

7- گروه­های فراملی چگونه شکل می گیرند؟ با ذک یک مثال.

8- چه عاملی امکان فعالیت گروه های فراملی را بدون رویارویی با محدودیت مکان مشترک فراهم کرده است؟ با ذکر یک مثال.

*** درس هشتم– نابرابری در نظام جهانی (1)

 

1- برای ارزیابی نابرابری در ثروت در نظام جهانی از چه معناهایی می توان استفاده کرد؟ با ذکر یک مثال.

2- نابرابری در قدرت را با چه شاخص­هایی می­توان معین کرد؟

3- کشورها بر اساس قدرت آنها در جهان، به چند گروه تقسیم می­شوند؟ توضیح دهید.

4- منبع عمده­ی ثروت و قدرت در جهان کنونی چیست؟ توضیح دهید؟

5- حق وتو چیست؟

6- نمونه­ای از نابرابری در درون سازمان­های بین المللی را بنویسید؟

 

*** درس نهم – نابرابری در نظام جهانی (2)

 

1- رابطه ی مرکز – پیرامون از بدو تکوین نظام جهانی تاکنون چگونه بوده است؟

2- منظور از اقتصاد سرمایه داری یا صنعتی چیست؟

3- اقتصاد پسا سرمایه داری و پسا صنعتی چیست؟

4- در اقتصاد سرمایه داری یا صنعتی، تقسیم کار در نظام جهانی چگونه است؟

5- با پیدایی اقتصاد اطلاعاتی پسا صنعتی، تقسیم کار جهانی چه تغییری یافت؟

6- کشورهای نیمه پیرامونی و پیرامونی را تعریف کنید؟

7- به چه کشوری سر کرده­ی نظام جهانی می گویند؟ با ذکر مثال.

8- حاشیه نشین­های نظام جهانی چه کشور­هایی هستند؟ با ذکر مثال.

9- انحصار­های پنج گانه­ی کشور­های مرکز را نام ببرید؟

10- آمریکا برای توجیه حمله ی خود  به عراق از چه استدلال­هایی سود جست؟

11- گروه 8 چیست؟

12- آیا تغییر جایگاه در نظام جهانی امکان پذیر است؟ توضیح با ذکر مثال.

 

***  درس دهم بازی در نظام جهانی

 

1- چرا دست یابی جوامع به اهداف خود در نظام جهانی، دشوار است؟

2- ویژگی­های عمل یا بازی در نظام جهانی کدامند؟

3- راهبرد (استراتژی) را تعریف کنید؟ راهبرد­ها به چند دسته تقسیم می­شوند؟

4- راهبرد­های کوتاه مدت با توجه به چه واقیعتی، تعیین می شود؟ یکی از استراژی­های آمریکا در قبال ایران را مثال بزنید.

5- چرا صحبت درباره­ی اهداف، وسایل و راهبرد­های دولت – ملت ها راحت تر از صحبت درباره­ی اهداف سایر واحد­های اجتماعی است؟

6- مهم ترین بازیگران عرصه ی جهانی کدام واحد اجتماعی است؟ توضیح دهید.

 

***  درس یازدهم اهداف دولت ها در عرصه ی جهانی

 

1- به چه اهدافی، اهداف اساسی یا درجه­ی اول گفته می شود؟ مهم ترین آنها را نام ببرید.

2- اهداف درجه دوم جوامع کدامند؟ مثال بزنید؟

3- «هدف­های جهانی» یا «دراز مدت» جوامع چیست؟ با ذکر مثل.

4- «حفظ موجودیت» را به عنوان یکی از اهداف اساسی هر جامعه ، تعریف کنید؟

5- چرا به رسمیت نشناختن هویت یک دولت – ملت به معنای تهدید حیات آن جامعه است؟

6- «حق تعیین سرنوشت» یا «استقلال» جوامع به چه شکلی نقص می شود؟ با ذکر مثال.

7- منظور از «حفظ امنیت ملی» چیست؟

8- موردی را مثال بزنید که در آن ها «امنیت ملی» یک جامعه مورد تهدید قرار گرفته باشد؟

9- «راهبرد امنیت ملی» چیست؟ مثال بزنید.

10- راهبردهای امنیت ملی آمریکا در عصر حاضر چیست؟

11- «جنگ سرد» بین چه کشورهایی بود؟ معنی آن را بنویسید؟

12- راهبرد «جنگ سرد» چگونه پایان یافت؟ آمریکا پس از آن چه راهبردی را برای امنیت خود تعریف کرد؟

 

***  درس دوازدهم روش ها و وسایل دست یابی به اهداف

 

1- انواع روش­ها و وسایلی را که جوامع برای دست یابی به اهداف از آن­ها سود می­جویند نام ببرید؟ رایج ترین روش­ها کدام است؟

2- «دیپلماسی» را به عنوان مهم ترین ابزار دست یابی به اهداف، تعریف کنید؟

3- «اقناع» چه زمانی شکل می گیرد؟ با ذکر مثال.

4- پیشنهاد پاداش و تهدید به مجازات، بر چه مبنایی انجام می گیرد؟

5- از پاداش­ها و تهدیدات اروپایی­ها برای وادار ساختن ایران به تعلیق غنی سازی اورانیوم، هر کدام سه مورد بنویسید؟

6- «کلیشه» یا «انگاره» چیست؟

7- چه چیزی باعث شده است که جوامع از رسانه ها به عنوان ابزاری جهت مقاصد خود سود جویند؟

8- آیا انگاره سازی رسانه ها فقط درباره ی کشورها و جوامع است؟ توضیح دهید.

9- چرا رسانه­ها مکمل دیپلماسی و حتی بخشی از آن به حساب می آیند؟

10- اهمیت اقتصاد را در حیات جوامع، توضیح دهید؟

11- «اقتصاد» را به عنوان یکی از ابزارهای دست یابی به هدف در نظام جهانی توضیح دهید؟

12- چهار مورد از اقدامات خصمانه ی آمریکا بر علیه جموری اسلامی ایران را که جنبه­ی اقتصادی دارند، توضیح دهید؟

13- صورت آشکار و بارز استفاده از ابزار نظامی، چیست؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید؟

 

***   درس سیزدهم  ایران و نظام جهانی

 

1- آیا می توان روابط ایران در دوره ی صفویه با دولت­های اروپایی را آغاز ادغام ایران در نظام جهانی دانست؟

2- ادغام ایران در نظام جهانی از چه زمانی آغاز شد؟

3- آیا تلاش­هایی که برای نوسازی ایران در دوره­ی پهلوی صورت گرفت، منجر به تغییر موقیعت پیرامونی ایران شد؟ توضیح دهید.

4- در دوره ی پهلوی، توسعه ی ایران چگونه بود؟

5- انقلاب اسلامی چه شعارها و ارزش­های متعارضی با ارزش­های نظام جهانی مطرح کرد؟

6- چرا کشورهای مرکز، انقلاب اسلامی ایران را یک تهدید تلقی و با آن مقابله می کنند؟

7- به چهار مورد از اقدامات کشورهای مرکز برای محدود کردن انقلاب اسلامی ایران، اشاره کنید؟

8- نقش کشورهای مرکز را در جنگ تحمیلی ایران و عراق، بنویسید؟

9- موفقیت ایران در جنگ تحمیلی، چه پیامی داشت؟

 

***  درس چهاردهم جایگاه ایران در نظام جهانی

 

1- اولین تلاش منظم برای توسعه ی ایران در چه زمانی آغاز شد و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، چگونه ادامه یافت؟

2- چرا در دوران جنگ تحمیلی امکان اجرای برنامه های توسعه وجود نداشت؟

3- اجرای برنامه­های توسعه ی ایران پس از پایان جنگ با چه چالش­هایی رو به رو بوده است؟

4- جایگاه فعلی ایران در نظام جهانی، کجاست؟

5- در چشم انداز بیست ساله، چه جایگاهی برای ایران پیش بینی شده است؟

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 8:56  توسط علی اصغر اکرمی   | 

 

سوالات چهار گزینه ای درس جامعه شناسی (2)-

 

سوالات چهار گزینه ای درس جامعه شناسی نمونه سوالات چهارگزینه ای  درس جامعه شناسی(2)

1- هر موقعیت جدید امکان های جدید برای فعالیت ..................... فراهم می سازد.

الف) موقعیت             ب) خود                             ج) فرد                    د) هویت

2- زمینه ای که فرد خود را در آن می شناسد، چه نام دارد؟

الف) مدرسه              ب) موقعیت               ج) زندگی اجتماعی      د) الف و ب

درس دوم

3- پی بردن به تفاوت ها نتیجه ی چیست؟

الف) شناخت خود        ب)وجوه تمایز بخش    ج)مقایسه                  د)تمایزها

4- در جریان هویت یابی تایید دیگران مستلزم چیست؟

الف) زور و تهدید       ب)قدرت                  ج)گفتگو و استدلال      د) هیچکدام

درس سوم

5- چه چیزی عامل تداوم زمانی هویت های جمعی است؟

الف) تاریخ               ب)فرهنگ                ج) مکان مشترک                  د)روایت

6- فیلم «هزار دستان» جزء کدامیک از انواع روایت است؟

الف) نوشتاری           ب) ساختگی              ج) صوری- واقعی      د)بصری

درس چهارم

7- زمانی که دیگران فرد را با عنوان «محمدی» می شناسند از چه ویژگی برای شناخت فرد استفاده شده است؟

الف) نسبت               ب) عضویت در گروه  ج)انتسابی و اکتسابی    د) الف و ج

8- تجمل گرایی از جمله ویژگی های ............... است.

الف) تولیدگری و خلاقیت        ب) انتسابی و اکتسابی  ج) مصرف     د)پیروی مد    

9- توانایی بدنی که از طریق ورزش حاصل می شود به چه ویژگی اشاره دارد.

الف)اکتسابی              ب) قدرت بدنی           ج)انتسابی                 د)هیچکدام

10- در جوامع پیشرفته و توسعه یافته، ........................ به عنوان یک ویژگی مهم برای تعریف خود شناخته می شود.

الف) کارآفرینی          ب) خلاقیت               ج)اکتسابی                د) روانی

درس پنجم

11- چه چیزی زمینه ی تعامل پایدار و مستمر بین افراد را فراهم می کند؟

الف) زبان                ب)مکان                   ج)آثار مشترک           د) هویت

12- آثار برجای مانده از فعالیت های گروه جزء کدامیک از موارد زیر است؟

الف) تاریخ               ب)میراث فرهنگی      ج)مفاخر و قهرمانان     د)ب و ج

13- به ما به ازای زبان گفتاری که با علائم تصویری نشان داده می شود، می گویند.

الف) ادبیات              ب)نوشتاری              ج)نماد و نشانه           د) هند

14- این بیت نشانه ی چیست؟    «ای دیو سپید پای در بند                ای گنبد گیتی ، ای دماوند»

الف) استواری            ب) معرفی ایران                  ج)مکان                             د)ب و ج

 

 

      درس ششم

15- از جمله عواملی که در تعریف  ایرانی بودن ما در دوره ی اسلامی نقش دارد کدامند؟

الف) ایرانی بودن                 ب) مقاومت آریو برزن

ج)دولت – ملت          د)مقاومت ایرانی ها در مقابل مغول ها

16- جریانی که در دو قرن گذشته منشاء تحولاتی عمده در ایران بوده است چه نام دارد؟

الف) انقلاب اسلامی     ب) گسترش ارتباطات  ج)گفت و گوی تمدنها   د)احیاگری

درس هفتم

17- واکنش ما نسبت به هر چیز ناشی از چیست؟

الف) میزان تعلق                  ب)میزان تعهد            ج) پیوند عاطفی                   د) احساس خرسندی

18- به رفتارهایی که فرد به خاطر داشتن یک ویژگی، خود را ملزم به انجام آن می داند .

الف) تعلق                 ب)تفاوت در تعلق       ج) تعهد                   د) تفاوت در تعهد

فصل دوم

درس اول

19- تاکید بر سابقه شغلی و مهارت ها در استخدام بر اساس معیارهای اکتسابی عادلانه یا ناعادلانه است؟

الف) عادلانه- ناعادلانه ب)ناعادلانه-عادلانه     ج)ناعادلانه-عادلانه      د)عادلانه-عادلانه

20- ویژگی هایی که افراد بخاطر آنها باید از مزایای بیشتری برخوردار شوند چه نام دارند.

الف) خلاق                ب) اکتسابی               ج)انتسابی                 د) ارزشمند

 

 

درس دوم

21- در «رم و آمریکا ی سده های هجدهم و نوزدهم » مزایا بر چه مبنایی توزیع می شد.

الف) انتسابی             ب) انتسابی و اکتسابی  ج)بردگی                  د)

22- نظام کاتی بیشتر در چه جوامعی رواج دارد.

الف) هند                  ب) رُم           ج) آفریقا        د) آمریکای سده ی هجدهم

23- اگر افراد به خاطر آنچه به آن ها نسبت داده شده است از مزایا محروم شوند از آن با عنوان ....... می توان نام برد.

الف) ناعادلانه            ب) تبعیض               ج)تفاوت                  د) امری طبیعی

درس سوم

24- شکل گیری روابط خصمانه بین بخش های مختلف جامعه از پیامدهای کدامیک از موارد زیر است؟

الف) تراکم ثروت        ب) تراکم قدرت                   ج) تراکم مزایا           د) ب و ج

25- کدامیک از جوامع زیر مالکیت خصوصی را قبول ندارند.

الف) شوروی سابق      ب) اروپای غربی                 ج) آمریکا       د) الف و ب

درس چهارم

26- عمده قدرتی که افراد پیدا می کنند، به خاطر چیست؟

الف) اختیارات           ب)تفاوت مسئولیت ها            ج) نقش                   د) توانایی فردی

 

27- پدر و مادر می توانند درباره ی بیش تر رفتارهای کودکان تصمیم بگیرند، در حالی که معلم چنین اختیاراتی ندارد. این به علت ..................... پدر و مادر است.

الف)گسترده ی زمانی   ب)طول دوره ی کنترل ج)دامنه اختیارات                 د)هر سه مورد

درس پنجم

28- در موارد زیر پیامد مثبت و منفی تراکم قدرت کدامند؟

الف) توسعه مثبت- دفاع منفی             ب) توسعه- دفاع هر دو منفی   

ج) دفاع منفی- بی قدرتی منفی            ج)دفاع مثبت- بی قدرتی منفی

29- «شبح ساواک» جزء کدامیک از پیامدهای منفی تراکم قدرت است.

الف) بیگانگی از نظام  ب)احساس بی قدرتی    ج) کاهش کارایی        د)اضطراب و ترس

درس ششم

30- یکی از مهمترین راه های توزیع بیش تر قدرت چیست؟

الف) تفکیک قوا                   ب)کاهش اختیارات      ج)مردم سالاری                   د)هیچکدام

31- نهادی شدن به معنای تبدیل آن به مجموعه ای از ............. و .............. است که اجبار اجتماعی از آن حمایت می کند.

الف) نقش ها و هنجارها         ب)ارزش ها و هنجارها          ج)قوانین و ضوابط      د)امور و ارزش ها

درس هفتم

32- جایگاهی که افراد از نظر برخورداری از مزایا در یک گروه در مقایسه با گروههای دیگر کسب می کنند.

الف) پایگاه               ب)نقش                    ج)قشر                     د) الف و ب

33- فرزند کارگر که به مرتبه ی تراشکاری ارتقاء یابد جزء کدامیک از انواع تحرک است.

الف) صعودی            ب) نزولی                ج) افقی                             د) هیچکدام

درس هشتم

34- بنیان مهم کسب ثروت و قدرت و احترام در زمان کنونی چیست؟

الف) کسب علم           ب) دانش                  ج) آموزش                د)ثروت

35- منظور از طبقه یا قشر متوسط جامعه کدام است؟

الف) یقه سفیدان                   ب) یقه آبی ها            ج) صنعتگران           د) قشر هرمی

درس نهم

36- در جوامع شایسته سالار مهمترین مبنا برای ارتقاء چیست؟

الف) ویژگی اکتسابی    ب) دانش                  ج) مهارت                د) آموزش

37- ویژگی  های روانی و ذهنی و آموزش تا حد زیادی متأثر از چه عاملی می باشد.

الف) جامعه پذیری       ب) رتبه ی خانواده      ج) شغل                   د) موارد ب و ج

 درس دهم

38- هدف اصلی تشکل های سیاسی چیست؟

الف) درست یابی به سیاست              ب) دست یابی به قوای سه گانه

ج) افزایش هواداران                       د) دست یابی به قدرت

39- کدامیک از راههای زیر زمینه را برای تحرک اجتماعی طبقات پایین جامعه فراهم می کند.

الف) معلم خصوصی              ب) کلاسهای کمک درسی       

ج) شرایط یکسان اشتغال                  د) همه موارد

40- «صنعتی شدن » چه تاثیری بر تحرک اجتماعی دارد؟

الف) در تحرک اجتماعی تاثیر ندارد              ب) تحرک اجتماعی را محدود می کند.

ج) باعث افزایش تحرک اجتماعی می شود.               د) امکان تحرک وجود ندارد.

 

پاسخنامه سوالات

1

 

 ×

 

 

2

 

 ×

 

 

3

 

 

 ×

 

4

 

 

 ×

 

5

 

 

 

 ×

6

 

 

 

 ×

7

 ×

 

 

 

8

 ×

 

 

 

9

 ×

 

 

 

10

 ×

 

 

 

11

 

 ×

 

 

12

 

 ×

 

 

13

 

 ×

 

 

14

 

 ×

 

 

15

 

 

 

 ×

16

 

 

 

 ×

17

 

 

 ×

 

18

 

 

 ×

 

19

 

 

 

 ×

20

 

 

 

 ×

21

 ×

 

 

 

22

 ×

 

 

 

23

 

 × 

 

 

24

 ×

 

 

 

25

 ×

 

 

 

26

 

 

 ×

 

27

 

 

 ×

 

28

 

 

 

 ×

29

 

 

 

 ×

30

 

 

 

 ×

31

 ×

 

 

 

32

 ×

 

 

 

33

 

 

  ×

 

34

 

  × 

  

 

35

  × 

  

 

 

36

  

 ×

 

 

37

 

 ×

 

 

38

 

 

 

 × 

39

 

 

 ×

 

40

 

 

 ×

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 18:2  توسط علی اصغر اکرمی   | 

سوالات درس جامعه شناسی(1) سال دوم علوم انسانی

بارم

سوالات صحیح،غلط

ردیف

5/0

کنش های اجتماعی و پیامدهایی که به دنبال دارند ؛همان پدیده های
اجتماعی اند .               غ        ص

1

5/0

اگر (( کنش اجتماعی)) نباشد ، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد                
.                                                ص  

غ

2

5/0

علوم اجتماعی بخشی از علوم انسانی محسوب می شود  وهمه ی فواید علوم
                انسانی را داراست
 ص غ

3

5/0

هنجارها و ارزش ها در لایه های سطحی جهان اجتماعی قرار می گیرند
                غ

.                                  ص

4

 

5/0

   ((جامعه شناسی انتقادی )) با داوری نسبت به ارزش ها و هنجارها ، توصیه های خود را جهت گذار از نظام موجود به سوی نظام مطلوب ، انجام می دهد .                                                                              ص
               غ

5

 

سوالات کامل کردنی

 

5/0

موضوع علوم طبیعی  ........................................... است .

1

5/0

علوم انسانی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردارند زیرا ........................

  

2

 

سوالات چهار گزینه ای

 

5/0

کدام یک از فعالیت های زیر (( کنش انسانی )) نیست ؟

الف – مسواک زدن  
ب- راه رفتن   

            ج – سلام کردن
 د
ضربان قلب آدمی 

1

5/0

کنش هایی که با توجه به دیگران انجام می دهیم ؛ ............................ خوانده می شود .

الف – هنجار
ب – کنش انسانی   

               ج – کنش اجتماعی  د ارزش 

2

5/0

کدام یک از موارد زیر جزء شاخه های علوم اجتماعی نیست ؟

الف – روان شناسی ب  – مردم شناسی  ج  – اقتصاد             د
جامعه شناسی 

3

5/0

در تقسیم بندی علوم از نظر دانشمندان مسلمان و یونانی ؛ (( ریاضی )) جزء کدام دسته از علوم است ؟

            الف -  علوم نظری 
ب – متافیزیک         ج – تدبیر مُدُن
  د
علوم عملی  

4

5/0

به چیزی که به عنوان نشانه یا نماینده ی چیز دیگری به کار میرود ................... گفته می شود .

    الف– هنجار  
ب – ارزش  

                     ج – نظام                         
د نماد  

5

 

سوالت تشریحی

 

   1

چهار مورد از ویژگی های (( کنش انسانی )) را نام ببرید .

 

 

1

   1

منظور از(( پیامد های ارادی کنش انسانی )) چیست ؟

  

2

5/1

تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی را از نظر موضوع و هدف ، بنویسید .

 

3

بارم

ادامه سوالات درس جامعه شناسی 1 سال دوم علوم انسانی      نوبت اول

ردیف

5/1

سه مورد از فواید علوم انسانی را بنویسید .

  

4

5/1

مهمترین و اصلی ترین تفاوت میان(( اندام واره ی موجود زنده)) با(( جهان اجتماعی)) را بنویسید .

  

5

5/1

منظور از (( لایه های سطحی جهان اجتماعی )) چیست ؟ با ذکر یک مثال

  

6

  1

یک مورد از فواید علوم اجتماعی را بنویسید .

 

7

 

سوالات مربوط به فعالیت ها

 

  1

خُرد ترین و کلان ترین پدیده ی اجتماعی کدامند ؟

 

1

  1

شما در جهان اجتماعی خود ، چه نقش هایی بر عُهده دارید ؟ چهار مورد نام ببرید.

  

2

5/1

جامعه شناسی پوزیتیویستی وتفهمی و انتقادی را از نظر موضوع وروش با هم مقایسه کنید .

 

موضوع

روش

جامعه شناسی پوزیتیویستی

 

 

جامعه شناسی تفهمی

 

 

جامعه شناسی انتقادی

 

 

3

5/1

تفاوت عقل عملی با عقل نظری را بنویسید .

  

4

20

نمره با عدد             نمره با حروف                           مصحح                 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 17:45  توسط علی اصغر اکرمی   | 

سوالات درس جامعه شناسی(1) سال دوم علوم انسانی

بارم

سوالات صحیح،غلط

ردیف

5/0

کنش های اجتماعی و پیامدهایی که به دنبال دارند ؛همان پدیده های
اجتماعی اند .               غ        ص

1

5/0

اگر (( کنش اجتماعی)) نباشد ، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد                
.                                                ص  

غ

2

5/0

علوم اجتماعی بخشی از علوم انسانی محسوب می شود  وهمه ی فواید علوم
                انسانی را داراست
 ص غ

3

5/0

هنجارها و ارزش ها در لایه های سطحی جهان اجتماعی قرار می گیرند
                غ

.                                  ص

4

 

5/0

   ((جامعه شناسی انتقادی )) با داوری نسبت به ارزش ها و هنجارها ، توصیه های خود را جهت گذار از نظام موجود به سوی نظام مطلوب ، انجام می دهد .                                                                              ص
               غ

5

 

سوالات کامل کردنی

 

5/0

موضوع علوم طبیعی  ........................................... است .

1

5/0

علوم انسانی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردارند زیرا ........................

  

2

 

سوالات چهار گزینه ای

 

5/0

کدام یک از فعالیت های زیر (( کنش انسانی )) نیست ؟

الف – مسواک زدن  
ب- راه رفتن   

            ج – سلام کردن
 د
ضربان قلب آدمی 

1

5/0

کنش هایی که با توجه به دیگران انجام می دهیم ؛ ............................ خوانده می شود .

الف – هنجار
ب – کنش انسانی   

               ج – کنش اجتماعی  د ارزش 

2

5/0

کدام یک از موارد زیر جزء شاخه های علوم اجتماعی نیست ؟

الف – روان شناسی ب  – مردم شناسی  ج  – اقتصاد             د
جامعه شناسی 

3

5/0

در تقسیم بندی علوم از نظر دانشمندان مسلمان و یونانی ؛ (( ریاضی )) جزء کدام دسته از علوم است ؟

            الف -  علوم نظری 
ب – متافیزیک         ج – تدبیر مُدُن
  د
علوم عملی  

4

5/0

به چیزی که به عنوان نشانه یا نماینده ی چیز دیگری به کار میرود ................... گفته می شود .

    الف– هنجار  
ب – ارزش  

                     ج – نظام                         
د نماد  

5

 

سوالت تشریحی

 

   1

چهار مورد از ویژگی های (( کنش انسانی )) را نام ببرید .

 

 

1

   1

منظور از(( پیامد های ارادی کنش انسانی )) چیست ؟

  

2

5/1

تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی را از نظر موضوع و هدف ، بنویسید .

 

3

بارم

ادامه سوالات درس جامعه شناسی 1 سال دوم علوم انسانی      نوبت اول

ردیف

5/1

سه مورد از فواید علوم انسانی را بنویسید .

  

4

5/1

مهمترین و اصلی ترین تفاوت میان(( اندام واره ی موجود زنده)) با(( جهان اجتماعی)) را بنویسید .

  

5

5/1

منظور از (( لایه های سطحی جهان اجتماعی )) چیست ؟ با ذکر یک مثال

  

6

  1

یک مورد از فواید علوم اجتماعی را بنویسید .

 

7

 

سوالات مربوط به فعالیت ها

 

  1

خُرد ترین و کلان ترین پدیده ی اجتماعی کدامند ؟

 

1

  1

شما در جهان اجتماعی خود ، چه نقش هایی بر عُهده دارید ؟ چهار مورد نام ببرید.

  

2

5/1

جامعه شناسی پوزیتیویستی وتفهمی و انتقادی را از نظر موضوع وروش با هم مقایسه کنید .

 

موضوع

روش

جامعه شناسی پوزیتیویستی

 

 

جامعه شناسی تفهمی

 

 

جامعه شناسی انتقادی

 

 

3

5/1

تفاوت عقل عملی با عقل نظری را بنویسید .

  

4

20

نمره با عدد             نمره با حروف                           مصحح                 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 17:45  توسط علی اصغر اکرمی   |